Certifikácie

CERTIFIKÁCIA A TESTOVANIE TREŤOU STRANOU

Vysoké zachovanie častíc

Nanočistič Ultra má veľmi vysokú účinnosť filtrácie, podľa novej normy vetrania vzduchu ISO 16890

Nanočistič Ultra vykonáva 98 5 % účinnosť filtrácie pre 2,5 mikrónu častíc ( m) a 91,3 % Účinnosť filtrácie pre ePM2 5. (0 3 m < ePM2 5. < 2 5 m).

Akreditované laboratórium Test Report-č: NAC 200701-FW1.

Vynikajúca miera osvieženia interiéru a tepelná izolácia

Nanočistič Štandard má vynikajúcu výmenu vzduchu a rýchlosť osvieženia. Vykonáva rýchle osvieženie až do bezpečného bodu pod 1000 ppm do 1 hodiny a vráti sa späť na úplne čerstvý bod 500 ppm do 3 hodín. Nanočistič má vysokú tepelnú izoláciu a zároveň umožňuje priechod čerstvého vzduchu. Počas mrazivých stupňov vonku, ako sú -1 a -3, okná môžu byť stále otvorené.

Priedušnosť akreditovaný protokol o laboratórnej skúške č.: 412403834-01.

Test reakcie na oheň

Nanočistič vykazuje špecifickú odolnosť voči rastu ohňa. Podľa podľa ESN EN 135011.2019 Reakcie skúšky na oheň, iba trvalý zdroj ohňa môže spôsobiť úplné vzplanutie. Aby ste sa vyhli neúmyselným následkom, buďte obozretný k blízkemu kontaktu so zdrojom ohňa.

Akreditované laboratórium Protokol o skúške č.: PK-21-022

Odolný voči poveternostným vplyvom

Nanočistič má silnú odolnosť voči poveternostným vplyvom, napr. ako vysoká teplota dažďa a vlhkosti. 800 hodín zrýchleného testovania nám výsledok ukazuje vysokú odolnosť voči umelému UV žiareniu, teplote, kondenzácii a tlakovým vodným postrekom. Ako ukazujú správy zo záverov skúšobné vzorky sú bez trhania siete, bez zmeny farby alebo iného poškodenia povrchu.

Akreditované laboratórium Protokol o skúške-č. 412503632-01

sk_SKSlovak